Gruntowne dochodzenie


Niemieckiego systemu prawnego nie można sobie już wyobrazić bez śledczych/ detektywów, którzy dopomagają uzyskać należne nam prawo, tak jak to przepis przewiduje. 

Właczenie adwokata do obrony własnych interesów często już nie wystarcza. Jedynie w prawie karnym istnieje tak zwany urzędowy obowiązek śledztwa. Ów obowiązek jest realizowany przez prokuraturę dzięki wsparciu policji.

Właśnie w takich obszarach prawa jak: prawo pracy, prawo patentowe, prawo autorskie, prawo rodzinne itd. tutejszy porządek prawny nie przewiduje „obowiązku dochodzeniowego“.
Jednakże, ażeby prawnik mógł dopomóc danemu klientowi w dochodzeniu jego „praw”, potrzebuje on niepodważalnych dowodów, w szczególności musi on udowodnić istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Jeżeli udowodnienie jest średnio możliwe, do pomocy pozostaje tylko działalność detektywistyczna. Tak więc, poszukiwania mogą pomóc ustalić świadków, odkryć czyny karalne jak np. oszustwa itd, itp.

Działalność śledczego jest także wspierana przez nasz system prawny. Na podstawie przykładowo poniżej wymienionych wyroków, możecie sobie państwo wyrobić opinię co do zwrotów kosztów detektywistycznych oraz znaczenia pracy detektywa przy przeprowadzaniu dowodów.


  1. Federalny sąd pracy (BAG) 03.12.1985, sygnatura akt 3 AZR 277/84
  2. Wyższy sąd krajowy Stuttgart, 15.03.89, 8 WF 96/8
  3. Sąd pracy  Hagen, sygnatura akt 3 Ca 618/9
  4. Wyższy sąd krajowy Koblenz, 24.10.90 sygnatura akt 14 NW 671/90
  5. Wyższy sąd krajowy Nürnberg, 29.11.90, 4 W 3657/90

Zatem wiele sądów zdecydowało między innymi iż: